Zgradba temeljnega izpusta se nahaja na jugozahodnem robu jezu hidroelektrarne Rama. Nivo zgradbe v kateri je nameščen pogon zapornice ter komandna omarica je na koti 509,54 m.n.m. V zgradbi je nameščen hidravlični agregat z ocevjem ter servomotorjem. Obratovalni tlak v hidravličnem sistemu je 125 bar. Servomotor je togo vezan s kotalno zapornico dimenzij 4.320×3.300 mm. Masa zapornice je 19.600 kg. Prag zapornice je na koti 500,89 m.n.m.. Hidrostatični tlak na zapornico v normalnih obratovalnih pogojih je 9,3 bar (94,6 m.v.s) ter 9,5 bar (96,4 m.v.s) pri največji dovoljeni koti akumulacije. Zapornica je vgrajena v jekleno oblogo – armaturo z vodili. Obloga je povezana s cevovodom premera 4900 mm.

Zapornica temeljnega izpusta služi kot:

  • Glavni zaporni element v primeru nujnega praznjenja akumulacije;
  • Regulacijska zapornica za kontrolirano vzdrževanje vode v akumulaciji.

Investitor: JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, BiH

Vodilni izvajalec: Konzorcij TELEM in Iskra Impuls

Izvajalec: Iskra Impuls d.o.o., Slovenija

Nadzorni inženir: JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne d.d..

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2022

Obseg izdelave:

  • izdelava dokumentacije s trdnostno, statično in dinamično analizo opreme,
  • demontaža obstoječe opreme,
  • obnova obstoječe opreme ter izdelava nove,
  • vgradnja opreme,
  • testiranja in puščanje v pogon.