ikone_ideja-resitev-01

IDEJA

ikone_ideja-resitev-02

SVETOVANJE

S svojim znanjem in izkušnjami se lahko vključujemo v zelo zgodnih fazah projekta v obliki svetovanja ali idejnih rešitev. S prelaganjem ključnih odločitev na zgodnje faze se načrtovanje lahko začne z dobro razmišljenimi idejnimi rešitvami. Svetovanje ni omajeno na zgodnje faze, ampak se vključuje v vseh kasnejših fazah v obliki celovitega spremljanja projekta.
ikone_ideja-resitev-03

VODENJE PROJEKTOV

Naši projekti združujejo tehnično znanje s področja strojništva, elektrotehnike in programiranja z ekonomskimi in organizacijskimi veščinami. Za obvladovanje v precejšnji meri multidisciplinarnih projektov je ključnega pomena stalen dialog vseh vpletenih, izmenjava idej in rešitev. Celovito vodenje projektov, ki poteka v ozračju medsebojnega spoštovanja in zaupanja, zagotavlja odgovornost vseh v verigi. S tem tveganja postajajo bolj obvladljiva.
ikone_ideja-resitev-04

PROJEKTIRANJE

Pri projektiranju se prepletajo načrtovanje strojne in elektro opreme in razvoj programske opreme. Integralno projektiranje zahteva visoko strokovnost, odlično usposobljenost in učinkovito sodelovanje. Dolgoletne izkušnje na področju načrtovanja so temelj, na katerem gradimo nove projekte. Skladnost z mednarodnimi standardi, izkušnje in dobra inženirska praksa zagotavljajo ustreznost in optimalno funkcionalnost opreme. Naše rešitve v glavnem temeljijo na evropskih standardih, za projekte zunaj EU pa se prilagodimo veljavnim standardom. Opiramo na analitične metode (dinamični modeli, analiza FEM, analiza CFD) in moderna orodja za načrtovanje (Solid Works, EPLAN). Modeliranje omogoča hitro in natančno načrtovanje in minimizira napake pri umestitvi opreme v gradbene konstrukcije. Za optimizacijo teže in povečanje funkcionalnosti, trajnosti in stabilnosti opreme analitične zasnove podpiramo s analizo FEM. V posebnih primerih, ko je potrebna simulacija realnih razmere in obremenitev nove opreme ali analiza obratovalnih pogojev obstoječe opreme med rekonstrukcijami, izvajamo tudi analizo CFD.
ikone_ideja-resitev-05

PROIZVODNJA, KONTROLA KVALITETE IN TESTIRANJE

Opremo po naši dokumentaciji izdelujejo partnerska podjetja z visoko kvalificiranimi kadri. Podjetja skrbno izbiramo in stalno spremljamo in ocenjujemo, kar zagotavlja kvalitetno in pravočasno izdelavo. Kontrola kvalitete in priprava QA/QC dokumentacije je skupen projekt. V okviru kontrole kvalitete izvajamo tudi funkcijska testiranja. Posebno pozornost posvečamo izbiri kupljenih delov, kjer se omejujemo na ugledne proizvajalce s katerimi sodelujemo na dolgoročni osnovi in nam je kvaliteta osnovno vodilo.
ikone_ideja-resitev-06

MONTAŽA IN NADZOR

Izkušena ekipa, sestavljena iz široke palete strokovnjakov za terenska dela, lahko izvede precejšen delež projektov. Po potrebi pa vanjo vključujemo tudi zunanje sodelavce ali strokovnjake za posebna dela. Prav ta lastna ekipa nam omogoča da lahko opravimo tudi najbolj zahtevne montaže hitro in učinkovito, be samo v Sloveniji ampak tudi v evropskih, afriških in arabskih regijah. Montaže, predvsem večje in/ali na zelo oddaljenih lokacijah, izvajamo tudi s pomočjo lokalnih ekip. V takih primerih zagotovimo strokoven nadzor in vodenje procesa montaže.
ikone_ideja-resitev-07

PROGRAMSKA OPREMA PLC, MFC

Lastne programske rešitve za vodenje strojev in procesov nenehno prilagajamo razvoju opreme. Strokovnjaki s tega področja se stalno izobražujejo, dodatno pa njihovo znanje plemenitijo izkušnje celotne ekipe. Čeprav večina projektov deluje na krmilnikih Siemens (S7-151x, PSC7), imamo izkušnje in znanje ki nam omogočajo delo tudi z drugimi sistemi (Honeywell, Eaton, Schneider). Sistemi za sledenje materiala so v celoti razviti v okviru podjetja.
ikone_ideja-resitev-08

ZAGON

Inženirji za zagon so tisti, ki integrirajo vse znanje, vloženo v proces načrtovanja, in vdihnejo strojem življenje. Zato je njihovo znanje še posebej cenjeno in prenos njihovih izkušenj v zgodnje faze svetovanja in načrtovanja novih izdelkov bistven za proces nenehnih izboljšav. Zagon v celoti opravljamo z lastnimi močmi, nudimo pa tudi zagon tujih projektov kot samostojno uslugo.
ikone_ideja-resitev-09

KLICNI CENTER 24/7

Uporabnikom naših naprav nudimo možnost servisnih pogodb ali pogodb za daljinsko podporo, s katerimi lahko povečajo zanesljivost delovanja in skrajšajo čase za detekcijo in odpravljanje morebitnih težav.
ikone_ideja-resitev-10

PRENOVA OPREME

Ponosni smo, da lahko obnovimo obstoječo hidromehansko opremo skoraj vseh uglednih proizvajalcev. Obnovitvene dejavnosti vključujejo obnovo jeklenih konstrukcij, opreme, zamenjavo drsnih vodil, tekalnih koles, tesnilnih okvirjev, zamenjavo ali obnovo protikorozijske zaščite in še veliko več. Tudi obnova opreme visokoregalnih skladišč, predvsem v smislu menjav krmilja in dograjevanja sistema do nivoja popolne avtomatizacije, nam ni tuja.
ikone_ideja-resitev-11

REŠITEV