LOGISTIČNI SISTEMI

Popolnoma avtomatizirana dvigala, vozički in transporterji, ki so plod našega znanja, prenašajo tovore od 20 kg pa do 10t v visokoregalna skladišča in iz njih. Paleta izdelkov obsega regalna dvigala za zabojčke, pladnje, standardne palete ali tovore večjih dimenzij. Nosijo lahko eno transportno enoto ali več, delujejo v enem regalnem hodniku ali pokrivajo več hodnikov. Vsem je skupno, da so energijsko učinkovita in prilagojena zahtevam okolja, v katerega se vgrajujejo. Lastne programske rešitve nam omogočajo, da se prilagajamo informacijskim sistemom uporabnika.

Kaj zmoremo:
• Popolnoma avtomatizirana regalna dvigala za visokoregalna skladišča nosilnosti do 10t in višine do 38m
• Obvladovanje tovorov različnih dimenzij, od majhnih zabojčkov do letalskih kontejnerjev
• Transportni vozički, vertikalni in horizontalni transporterji
• Avtomatizacija na nivoju krmilnika in sistem za sledenje materiala

 

Preberi več | Referenčni projekti

HIDROMEHANSKA OPREMA

Kot proizvajalec hidromehanske opreme smo osredotočeni predvsem na celovite rešitve za hidroelekrtarne in namakalne sistema manjše in srednje velikosti. Projekte prevzemamo od idejne rešitve do zagona. Vitka struktura podjetja omogoča hitro in strokovno odzivnost in ažurno reševanje problemov. Naše rešitve so strogo namenske, projektno specifične in omogočajo dolgoročno optimalno delovanje opreme. Specializirani smo tudi za prenove obstoječe opreme in naprav: rekonsktrukcije celotne hidromehanske opreme, menjavo zastarele in dotrajane opremo in nadgradnjo sistemov z avtomatizacijo in nadzornimi sistemi.

Kaj zmoremo:
• Majhne in sredne hidroelektrarne: zapornice, oprema jezu, jeklene obloge
• Namakalni sistemi: zapornice, regulacijske zapornice, oprema za dvigovanje, cevovodi, sistemi za popolnoma avtomatizirano delovanje
• Prenova hidromehanske opreme

 

Preberi več | Referenčni projekti

PROCESNA AVTOMATIZACIJA / ENERGETIKA

Področje procesne avtomatizacije se delno prekriva z drugimi področji našega delovanja, znanje pa s pridom izkoriščamo tudi na projektih zunaj naše osnovne dejavnosti. Ponujamo rešitve za različne procese, od doziranja in mešanja, regulacije izgorevanja, regulacije proizvodnje pare.

Kaj zmoremo:
• Učinkovito in pregledno vodenje procesov na nivoju krmilnikov (Siemens S7-151x, TIA portal) ali DCS sistemov (Honeywell, Siemens PCS 7).
• Priprava programa na osnovi funkcijske specifikacije (FUP) ali zgolj na osnovi opisa delovanja tehnološkega procesa.
• Poznavanje določenih tehnoloških procesov.

 

Preberi več | Referenčni projekti

DVIGALA IN OPREMA ZA RAZSUTE TOVORE

Siemensov certifikat Solution Partner for Cranes nam omogoča stalen stik z najnovejšimi tehnologijami na področju dvigal. Poleg zahtevnejših mostnih dvigal se ukvarjamo predvsem z načrtovanjem elektro, krmilne in programske opreme za pristaniška dvigala za razsute tovore in tudi transport takšnih tovorov do deponij.

Kaj zmoremo:
• Zahtevnejša mostna dvigala s tehnološkimi funkcijami
• Načrtovanje elektro opreme, programske opreme in celoten zagon za pristaniška dvigala z grabilcem za razsute tovore (do 2000 ton na uro).
• Načrtovanje elektro opreme, programske opreme in celoten zagon za sisteme transporta razsutega tovora

 

Preberi več | Referenčni projekti

RAZVOJ SISTEMA ZA GOJENJE RASTLIN

V okviru projekta CLEVER (ControlLEd VERtical farming) razvijamo avtomatiziran visokoregalni sistem z LED osvetlitvijo za gojenje rastlin v kontroliranih pogojih. V sistemu zagotavljamo ustrezno temperaturo, vlago ter hitrost zraka preko rastlin. Hranilno mešanico dovajamo aeroponično neposredno do korenin. Za ustrezno osvetlitev je namenske svetilke razvil naš partner na projektu, podjetje Strips.

 

Preberi več