Jez Markovci je vstopna pregrada za kanal HE Formin. Jezovna pregrada je sestavljena iz levo in desno obrežnega stebra in 5 vmesnih stebrov ter šestih prelivnih polj širine 20.00 m, ki so opremljena s segmentnimi zapornicami z zaklopkami. Od teh stebrov so stebri 1, 3 in 5 pogonski stebri, v njih je nameščena pogonska hidromehanska oprema z napajanjem in s krmiljenjem.

Investitor: DEM d.o.o., Maribor, Slovenija

Glavni izvajalec: Metalna Senovo d.o.o.

Podizvajalec: Iskra Impuls d.o.o., Slovenija

Nadzorni inženir: DEM d.o.o.

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2022

Obseg izdelave:

  • Demontaža hidravličnega agregata,
  • demontaža hidravličnih cilindrov
  • montaža hidravličnega agregata,
  • montaža hidravličnih cilindrov.