ZGODOVINA

Podjetje je 1991 ustanovila skupina zagnanih inženirjev, ki so bili dotlej del inženiringa v okviru kranjske Iskre. Žal se je hitro pokazalo, da na trgu za tako veliko skupino ni dovolj dela, zato se je skupina skrčila in na koncu je ostal en večinski lastnik. Kasneje je lastništvo prešlo na naslednjo generacijo, po letu 2000 pa se je začel tudi vzpon obsega dejavnosti.

Prvotno dejavnost, ki je bila omejena na elektro opremo mostnih dvigal, smo najprej oplemenitili s programom avtomatizacije mostnih dvigal in po pripojitvi strokovnjakov podjetja AMHS tudi na kompletno izdelavo avtomatiziranih posluževalnikov za visokoregalna skladišča. Prvo takšno napravo smo zagnali 2002 za Damiler Chrysler v Duesseldorfu. Za tovrstne sisteme danes nudimo kompletno projektiranje (strojno in elektro), izdelavo, montažo, programsko opremo za avtomatizacijo in zagon.

Znanje, pridobljeno pri avtomatizaciji dvigalo, smo prenesli tudi na druga področja in danes imamo močno skupino programerjev za področje avtomatizacije raznovrstnih strojev in procesno avtomatizacijo.

Projekti, ki smo se jih lotevali, so rasli tudi v smislu nosilnosti in mehanske kompleksnosti in od 2011 smo aktivni tudi na področju dvigal največjih nosilnosti, predvsem pristaniških dvigal za razkladanje razsutega tovora. Pri razvoju rešitev za ta dvigala smo se tesno povezali s Siemensom in 2013 postali tudi Siemensov Solution Partner za področje dvigal.

Leta 2009 se nam je priključila izkušena skupina za načrtovanje in izdelavo hidromehanske opreme. S tem smo obseg naše dejavnosti še razširili.

Vzporedno s širjenjem spektra in obsega dejavnosti smo se tudi lastniško povezovali in ustvarili mrežo povezanih podjetij.