Oprema je instalirana na levem delu jezu Markovci. Na jez je prigrajena jeklena konstrukcija ki hkrati predstavlja nišo zapornice ter pregrado potoka Rogoznica. Elektrarna na zapornici ima dva agregata, z pred turbinskima zapiraloma, na zapornici so tudi rešetke s čistilnim strojem in meritvami nivoja vode in zamašenosti rešetk ter drčo za transport plavja. Zapornico z vso opremo se lahko v izrednih primeri izvleče iz niše s pomočjo nameščenega dvižnega vitla.

Investitor: DEM d.o.o., Maribor, Slovenija

Glavni izvajalec: HSE Invest d.o.o.

Podizvajalec: Iskra Impuls d.o.o., Slovenija

Nadzorni inženir: DEM d.o.o.

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2020

Obseg izdelave: Projektiranje, dobava in vgradnja HMO opreme