Jez Seklafa je iz valjanega betona lociran v provinci Laghouat v južni Alžiriji. S svojo višino 47 m ustvarja jezero s prostornino 35 million m3 pri nivoju vode 1012 mnadmorske višine. Največji pretok je 140 m3/s.

Investitor: Alžirska Agencija za  jezove  in distribucijo vode (Agence National des Barrages et Transferts – ANBT)

Glavni pogodbeni partner: Cosider Travaux Publics – Cosider javna dela

Podizvajalec: Ingra Co. Zagreb, Hrvaška

Nadzorni inženir: ENERGOPROJEKT Hydro-engineering a.d.,Beograd, Serbia

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2021

Obseg izdelave: Tehnična dokumentacija, Proizvodnja, dobava, montaža in testiranje ter puščanje v obratovanje  hidro mehanske in nadzorne opreme

Vgrajena hidromehanska oprema:

Vtočni stolp

  • Vtočne kotalne zapornice s hidravličnimi pogoni
  • Tlačni cevovod
  • Mostno dvigalo

 

Temeljni izpust

  • Iztočne kotalne zapornice s hidravličnimi pogoni
  • Tlačni cevovod
  • Mostno dvigalo

 

Preliv

  •   Zapornice “zaklopke” s hidravličnimi pogoni

 

Vsa nadzorna in merilna oprema z daljinskim upravljanjem