POSLANSTVO

Podjetjem omogočamo rešitve po njihovi meri na področjih intralogistike, procesne avtomatizacije, avtomatizacije strojev in hidromehanske opreme. Naši projekti so skrbno razmišljeni in prilagojeni za vsakega kupca posebej. Obstoječim procesom se prilagajamo tako v fizičnem kot v informacijskem pogledu.

VREDNOTE

Znanje.
Samo znanje daje moč za iskanje novih rešitev. Znanje podjetja je v ljudeh in zato spodbujamo izmenjavo znanja in izkušenj med sodelavci. Izkušnje in napake so neprecenljiva nadgradnja teoretičnega znanja.

Prilagodljivost.
Projekti zahtevajo hitre in inovativne rešitve, prilagajanje znanega in dodajanje novega.

Učinkovitost.
Ne samo naš delovni proces, učinkovit mora biti tudi naš izdelek.

Zaupanje.
Nihče med nami ne more projekta narediti sam, zato gojimo dobre medsebojne odnose. Ti so temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev.

VIZIJA

Ker smo podjetje, ki trži znanje, je naš cilj oblikovati močno skupino razvojnih strokovnjakov, ki bo zmožna vedno ponuditi tehnološko sodobne in učinkovite rešitve. Naš cilj je tudi stalna rast podjetja. Pri tem želimo dosedanjim kupcem, s katerimi si obetamo tesno sodelovanje tudi v prihodnje, pridružiti nove.

POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Našo politiko kakovosti in ravnanja z okoljem si lahko preberete tukaj.