Kot proizvajalec hidromehanske opreme smo osredotočeni predvsem na celovite rešitve za hidroelektrarne in namakalne sistema manjše in srednje velikosti. Projekte prevzemamo od idejne rešitve do zagona. Vitka struktura podjetja omogoča hitro in strokovno odzivnost in ažurno reševanje problemov. Naše rešitve so strogo namenske, projektno specifične in omogočajo dolgoročno optimalno delovanje opreme.

Specializirani smo tudi za prenove obstoječe opreme in naprav:  obnove celotne hidromehanske opreme, menjavo zastarele in dotrajane opremo in nadgradnjo sistemov z avtomatizacijo in nadzornimi sistemi.

KAJ ZMOREMO:
• Majhne in sredne hidroelektrarne: zapornice, oprema jezu, jeklene obloge
• Namakalni sistemi: zapornice, regulacijske zapornice, oprema za dvigovanje, cevovodi, sistemi za popolnoma avtomatizirano delovanje
• Prenova hidromehanske opreme

NAČRTOVANJE HIDROMEHANSKE OPREME

Opremo načrtujemo na osnovi dolgoletnih izkušenj, dobre inženirske prakse in  skladno z mednarodnimi standardi. Naše rešitve v glavnem temeljijo na evropskih standardih, za projekte zunaj EU pa se prilagodimo veljavnim standardom.

Opiramo na analitične metode  (dinamični modeli, analiza FEM, analiza CFD) in moderna orodja za načrtovanje (Solid Works). Modeliranje omogoča hitro in natančno načrtovanje in minimizira napake pri umestitvi opreme v gradbene konstrukcije.

Za optimizacijo teže in povečanje funkcionalnosti, trajnosti in stabilnosti opreme  analitične zasnove  podpiramo s analizo FEM. V posebnih primerih, ko je potrebna simulacija realnih razmere in obremenitev nove opreme ali  analiza obratovalnih pogojev obstoječe opreme med rekonstrukcijami, izvajamo tudi analizo CFD.

ANALITIČNE METODE

Analitične metode so temelj načrtovanja. Na osnovi dolgoletnih izkušenj in lastnega znanja lahko zagotovimo ustrezno funkcionalnost in skladnost rešitev z veljavnimi standardi.

MODELIRANJE

Modeliranje omogoča hitro in natančno načrtovanje in minimizira napake pri umestitvi opreme v gradbene konstrukcije.

FEM ANALIZA

Za optimizacijo teže in povečanje funkcionalnosti, trajnosti in stabilnosti opreme  analitične zasnove  podpiramo s analizo FEM.

CFD ANALIZA

V posebnih primerih, ko je potrebna simulacija realnih razmere in obremenitev nove opreme ali  analiza obratovalnih pogojev obstoječe opreme med rekonstrukcijami, izvajamo tudi analizo CFD.

PROIZVODNJA HIDROMEHANSKE OPREME

Oprema je sestavljena iz standardnih, kupljenih, komponent, in posebej izdelanih delov. Slednje po naši dokumentaciji izdelujejo partnerska podjetja z visoko kvalificiranimi kadri. Podjetja skrbno izbiramo in stalno spremljamo in ocenjujemo, kar zagotavlja kvalitetno in pravočasno izdelavo.

Pri izbiri kupljenih delov se omejujemo na ugledne proizvajalce s katerimi sodelujemo na dolgoročni osnovi in nam je kvaliteta osnovno vodilo.

Detajl T-spoja tesnilnega okvirja.

Mehanska obdelava ohišja kotalne zapornice.

Proizvodnja jeklenih oblog.

Izdelava jeklene obloge zapornice.

MONTAŽA HIDROMEHANSKE OPREME

Lastna montažna ekipa lahko hitro in učinkovito opravi tudi najbolj zahtevne montaže hidromehanske opreme tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Ekipo po potrebi dopolnjujemo z zunanjimi sodelavci ali strokovnjaki za posebna dela.

V tujini montaže pogosto izvajamo z lokalnimi ekipami in v tem primeru zagotovimo strokoven nadzor in vodenje procesa montaže.

Puščanje v pogon unikatne zapornice z nameščenimi pretočnimi turbinami.

Hidravlični sistem med betoniranjem.

Sestava prelivne zapornice vrste Obermeyer Flat Clam.

Montaža premičnih grobih rešetk.

Montaža kotalne zapornice.

Dokončno vgrajena hidro mehanska oprema namakalnea sistema.

Vgradnja hidravlične opreme na ohišje zapornice.

Radialna zapornica temeljnega izpusta ob preizkušanju.

Gradbena dela in vgradnja hidro mehanske opreme z roko v roki.