Zasunska komora 2 hidro elektrarne Zakučac se nahaja na koti 281,5 mnm. Do zasunske komore vodi tunel dolžine 293 m na koti 230 mnm. Od zasunske komore do vodne komore 2 vodi poševni rov z nagibom 50° dolžine 200m. V zasunski komori 2 je vgrajen hidravlični agregat za pogon dveh servomotorjev za manipulacijo kotalnih zapornic dimenzij 3.000×4.000 mm, mase 18.600 kg pri nazivnem hidrostatičnem tlaku 5,8 bar (59 m.v.s.). Dovod vode na agregate se za komoro vodi preko dveh dovodnih tunelov, ki se v zasunski komori razcepi na 4 tlačne cevovode.

Vodna komora 2 zagotavlja:

  • normalen pogon vseh 4 agregatov hkrati z možnostjo zaustavljanja obratovanja v izrednih primerih;
  • zapiranje in praznjenje enega dovodnega tunela za namene popravila ali sanacije ob nemotenem delovanju drugega dovodnega tunela.

Investitor: HEP-Proizvodnja d.o.o., Pogon HE Zakučac, Zakučac 28, 21310 Omiš, Hrvaška

Vodilni izvajalec: Konzorcij UN-TRA, LA&CO, TELEM in Iskra Impuls

Soizvajalec: Iskra Impuls d.o.o., Slovenija

Nadzorni inženir: HEP-Proizvodnja d.o.o.

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2020

Obseg izdelave:

  • demontaža obstoječe opreme,
  • priprava, izdelava in vgradnja transportnih pripomočkov,
  • transport opreme po tunelih,
  • vgradnja nove opreme,
  • puščanje v pogon.