Ouldjet Mellegue Dam je nasuti gravitacijski jez, ki se nahaja v istoimenski dolini v gorovju Djebel Krorza. S svojo največjo višino 51,5 m ustvarja zadrževalno jezero v velikosti 155 milijonov m3 pri nazivni gladini vode 575,50 m nad morjem. Omogoča pretoke do  178 m3/s.

 

Investitor: Alerian Agency for Dams and Water distribution (Agence National des Barrages et Transferts ANBT)

Glavni izvajalec: Cosider Travaux Publics – Civil works company

Podizvajalec: Ingra Co. Zagreb, Hrvaška

Nadzorni inženir: BET CTH-Algeria/ENB-Greece

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2018

Obseg izdelave: Projektiranje, izdelava, dobava, vgradnja, testiranje in puščanje v pogon  hidromehanske opreme.

Inštalirana hidromehanska oprema:

  • oprema vtočnega stolpa
  • cevovodi
  • oprema temeljnega izpusta