INŠTALIRANA HIDROMEHANSKA OPREMA:

Radialne zapornice z zaklopko – 5 setov

Širina preliva: 15.000 mm

Višina radialne zapornice: 8070 mm

Masa zapornice: 68.100 kg

Širina zaklopke: 12.300 mm

Višina zaklopke: 3.300 mm

Masa zaklopke: 13.375 kg

Prelivne servisne zapornice – 5 setov

Širina servisnih zapornic: 15.000 mm

Višina servisnih zapornic: 14.270 mm

Masa servisnih zapornic: 73.920 kg

Plavajoče dolvodne servisne zapornice–1 set

Širina servisnih zapornic: 15.000 mm

Višina servisnih zapornic: 8.250 mm

Masa servisnih zapornic: 53.540 kg

Vstopne rešetke – 3 seti z vbetoniranimi deli

Širina rešetk: 15.400 mm

Višina rešetk: 12.700 mm

Masa rešetk: 159.820 kg

Vtočne kotalne zapornice – 1 set zapornic s tremi seti vbetoniranih delov

Širina vtočnih zapornic: 15.400 mm

Višina vtočnih zapornic: 12.700 mm

Masa vtočnih zapornic: 151.035 kg

Iztočne zapornice – 3 seti zapornic z vbetoniranimi deli in dvižnim mehanizmom

Širina iztočnih zapornic: 15.400 mm

Višina iztočnih zapornic: 5.800 mm

Masa iztočnih zapornic: 64.200 kg

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh.

Več si lahko pogledate tukaj.

 

Investitor: HESS, Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.

Glavni izvajalec: Riko d.o.o.

Podizvajalec: Iskra Impuls d.o.o.

Nadzorni inženir: HSE Invest d.o.o.

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2017

Obseg izdelave: Montaža hidromehanske opreme