V 2014 smo v sodelovanju z Rikom v visokoregalno skladišče mlekarne v Brestu vgradili 4 regalna dvigala višine 24,7m nosilnosti 1000kg.  V 2021-2022 smo podaljšali hodnike in dodali po eno dvigalo v vsak hodnik, tako da delujeta sedaj dve hkrati v enem hodniku. Dogradili smo tudi posebno nižje dvigalo za komisionirnico.

Naročnik: Mlekarna Savuškin, Brest, Belorusija

Partner: RIKO d.o.o.

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2014, v 2021 razširitev s še 4 dvigali in komisionirnico

Obseg dela:
4 + 4 regalna  dvigala  za palete višine 24,7m:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon