V sodelovanju s turškim podjetjem UCGE smo opremili visokoregalno skladišče končnih izdelkov firme Goymen Gida v Gaziantepu (Turčija). V skladišču sta dve dvigali in en transportni voziček,  sistem transporterjev v dveh nadstropjih in gravitacijske proge.

Poskrbeli smo za projektiranje naprav, celoten SW in zagon. Poleg programa na nivoju krmilnika smo namestili tudi lasten sistem za sledenje materiala (i2MFC) in sistem za vodenje skladišča WMS (Warehouse Management System).

Naročnik: Goymen

Partner: UCGE Bursa, Turkey

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2023

Obseg izdelave:

  • Projektiranje
  • Programiranje na nivoju PLC, MFC, WMS
  • Zagon dveh regalnih dvigal, enega transportnega vozička in sistem transporterjev