V sodelovanju s podjetjem RIKO smo v zaključni fazi zagona dvigala in transportnega sistema za skladiščenje odrskih kulis Bavarske opere. Odrske kulise se v namenskih zabojnikih, dimenzij 9,7m x 2,3m x 2,7m, preko avtomatizirane linije in visoko-regalnega dvigala transportira in shranjuje v skladišču s 450 mesti. 47-tonsko dvigalo inštalirane električne moči 117kW, s pomočjo satelita lahko nalaga in odlaga 6-tonske zabojnike.

Gre za razširitev obstoječega skladišča, zato sta bili osnova za dvigalo obstoječi regalni dvigali. Dvigalo je bilo mehansko in električno na novo sprojektirano, ter v sodelovanju s podizvajalci zmontirano v bližini Münchna v Nemčiji. Trenutno je v fazi zagona. 

Naročnik: Bavarska opera

Partner: RIKO d.o.o.

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2023

Obseg izdelave:

  • Projektiranje
  • Izdelava
  • Montaža
  • Programiranje na nivoju PLC
  • Zagon