Podjetje Tai je proizvodnem procesu potrebovalo vmesno skladišče materiala. Ker gre za raznolik material, so kot osnovna skladiščna enota uporabljeni pladnji. Ker zahteve po pretoku materiala niso velike, ima skladišče eno vhodno in eno izhodno linijo.

Skladišče je v celoti izdelalo podjetje UCGE, mi pa smo zanje pripravili projekt, programsko opremo in naredili celoten zagon. Informacijsko smo podprli nivo krmilnika, sledenja pladnjev (i2MFC) in vodenja materiala v skladišču (WMS).

Naročnik: Tai

Partner: UCGE Bursa, Turkey

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2018

Obseg izdelave: Projektiranje, SW na nivoju PLC, MFC, WMS in zagon regalnega dvigala z izvlečno napravo za pladnje