Visokoregalno skladišče podjetja DKC Tver je sestavljeno iz dveh sklopov. V prvem se skladiščijo palete s tovorom dolžine do 3 m in teže do 1500 kg. V tem delu skladišča smo namestili tri avtomatizirana dvigala višine 37,055 m. Vsako dvigalo ima na sebi satelitski voziček, ki palete vozi v regalno konstrukcijo. Na vsaki strani hodnika so tri regalna mesta. Manjši del skladišča je namenjan zabojčkom. V tem delu smo namestili dve avtomatizirani hitri miniload dvigali višine 22,7 m, vsako ima dvojne teleskopske vilice, tako da lahko vsak hkrati premika štiri zabojčke.

Naročnik: DKC Tver

Partner: GP sistemi

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2015 – 2016

Obseg izdelave: Projektiranje, izdelava, nadzor montaže, SW na nivoju PLC in zagon treh regalnih dvigal s satelition in dveh miniload dvigal