Visokoregalno skladišče na letališču v Bangkoku je namenjeno zabojem širine 1160 mm, globine 1360 mm, višine 1200 mm teže do 1000 kg, V skladišču je 1072 mest za zaboje v enem hodniku ter štiri linije, ki lahko služijo kot vhodne ali izhodne.

Naročnik: BKS (Bangkok Flight Services)

Partner: GP sistemi

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2017 – 2018

Obseg izdelave:

Dve regalni dvigali in štiri vhodno/izhodne postaje:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Popolnoma avtomatizirani regalni dvigali za zaboje delujeta v istem hodniku, eno lahko poslužuje lokacije med 1 in 23 in drugo med 8 in 30. Zaradi delovanja v istem hodniku sta dvigali na nivoju krmilnikov programirani tako, da se po potrebi umikata drug drugemu in da se ne zaletita. Vsako dvigalo ima za primer okvare definirano tudi servisno cono s potrebnimi zaščitami za človeka.

Vhodno/izhodne linije imajo dvižno postajo ter verižnike za prenos tovora v področje dosega dvigalo. Postaje so opremljena z varnostnimi sistemi za preprečevanje nehotenega vstopa človeka v območje delovanja avtomatskega sistema.