V samem središču proizvodnje podjetja Kunt  je visokoregalno skladišče materiala z 12 dvojimi vhodno/izhodnimi mesti v različnih nadstropjih. Kot osnovna skladiščna enota so uporabljeni pladnji, dvigalo je visoko 31 m in ima dve napravi za manipulacijo s pladnji teže do 150 kg.

Naročnik: Kunt

Partner: UCGE Bursa, Turkey

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2015

Obseg izdelave: Projektiranje, SW na nivoju PLC, MFC, WMS in zagon regalnega dvigala z dvema izvlečnima napravama za pladnje

Skladišče je v celoti izdelalo podjetje UCGE, mi pa smo zanje pripravili projekt, programsko opremo in naredili celoten zagon.  Informacijsko smo podprli nivo krmilnika, sledenja pladnjev (i2MFC) in vodenja materiala v skladišču (WMS).