V sodelovanju s turškim podjetjem UCGE smo opremili visokoregalno skladišče končnih izdelkov firme  Korteks v Bursi (Turčija). V skladišču so štiri dvigala dva transportna vozička na isti progi,  sistem transporterjev in gravitacijske proge.

Poskrbeli za projektiranje naprav, celoten SW in zagon. Poleg programa na nivoju krmilnika smo namestili tudi lasten sistem za sledenje materiala (i2MFC) in sistem za vodenje skladišča WMS (Warehouse Management System).

Naročnik: Korteks

Partner: UCGE Bursa, Turkey

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2022

Obseg izdelave: Projektiranje, SW na nivoju PLC, MFC, WMS in zagon štirih regalnih dvigal, dveh transportnih vozičkov in sistema transporterjev.