V sodelovanju s turškim podjetjem UCGE smo opremili visokoregalno skladišče za plastenke olje Abaloglu Jag. V skladišču so tri dvigala, dva transportna vozička ter sistem transporterjev.

Kot običajno v sodelovanju z UCGE smo poskrbeli za projektiranje, celoten SW in zagon. Poleg programa na nivoju krmilnika smo v tem primeru namestili tudi lasten sistem za sledenje materiala (i2MFC) ter se povezali na Logo WMS.

Naročnik: Abaloglu Jag

Partner: UCGE Bursa, Turkey

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2017

Obseg izdelave: Projektiranje, SW na nivoju PLC in MFC, in zagon treh regalnih dvigal, dveh transportnih vozičkov in Sistema transporterjev