Za visokoregalno skladišče za raznovrstne izdelke na paletah Dubai Duy Free smo projektirali, izdelali, montirali in zagnali 11 dvigal. Dvigala so treh tipov: dvigala z vilicami dvojne globine, dvigala z vilicami enojne globine in pa dvigala s posebnim mehanizmom za odpiranje vrat.

Naročnik: DDF (Dubai Duty Free)

Partner: GP sistemi

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2012

Obseg izdelave:

11 regalnih dvigal:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC
  • zagon

V delu skladišča je 480 vrat na 3 nivojih. Vrata razmejujejo prostor za komisioniranje od skladišča. Da bi se izognili vgradnji tolikšnega števila avtomatskih vrat, smo razvili mehanizem za odpiranje vrat z dvigala. Tako si dvigalo samo odpre vrata in odloži paleto na komisionirno mesto. Skener na dvigalu seveda preverja da je odlaganje varno.