V sodelovanju z Gorenjem smo za ljubljanski Salus izdelali tehnološko opremo za paletni del visokoregalnega skladišče, ostali del je prispeval SSI Schaeffer. V skladišču je šest hodnikov, po katerih palete vozita dve krivinski regalni dvigali. Palete v skladišče vstopajo in iz njega izstopajo prek sistema transporterjev in prečnega vozička za dve paleti.

Naročnik: Salus Ljubljana

Partner: Gorenje Indop

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2010

Obseg izdelave:

Krivinski regalni  dvigali:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Sistem transporterjev:

  • Elektro projektiranje,
  • SW na nivoju PLC in
  • Zagon