V sodelovanju z Gorenje INDOP smo postavili tehnološko opremo za delovanje in vodenje novega visokoregalnega skladišča za srbsko podjetje Hemofarm v mestu Obninsk v bližni Moskve. V času projekta je večinski lastnik Hemoframa postal koncern Stada. V skladišču so 4 hodniki, po katerih palete vozita dve krivinski regalni dvigali ter več hodno/izhodnih mest. Poleg programa za krmilnike smo v tem primeru razvili tudi celotno progamsko opremo za vodenje materiala (MFC) in komunikacijo s SAP.  Posebnost projekta za nas je bila izredno zahtevna validacija po standardih farmacevtske industrije.

Naročnik: Hemofarm

Partner: Gorenje Indop

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2007

Obseg izdelave:

Krivinski regalni dvigali:

  • Projektiranje elektro opreme,
  • SW na nivoju PLC in MFC
  • Zagon
  • Validacija

Sistem transporterjev:

  • SW na nivoju PLC in MFC
  • Zagon
  • Validacija