Leta 2010 smo v sodelovanju z Gorenje INDOP za podjetje Alples v Železnikih postavili visokoregalno skladišče za 4.770 palet dimenzij 2450 mm × 1200 mm × 1400 mm in teže do 1900 kg. V skladišču je šest hodnikov, po katerih palete vozita dve krivinski regalni dvigali. V obeh skrajnih hodnikih je mogoče skladiščiti do štiri palete v globino, v sredinskih pa po eno. Temu konceptu skladišča je prirejeno dvigalo, tako da ima na dvižni mizi baterijski satelitski voziček, ki se z dvigala odpelje v regal po paleto.

Naročnik: Alples

Partner: Gorenje Indop

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2010

Obseg izdelave:

Krivinski regalni dvigali:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Sistem transporterjev:

  • elektro projektiranje,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Posebnost dvigala je komisioniranje izdelkov na samem dvigalu. Dvigalo ima kabino, v kateri se lahko vozita dva operaterja in s skladiščnih lokacij pobirata posamezne izdelke ter jih nalagata na paleto. Dvigalo se avtomatsko pripelje na pozicijo, kjer se nahaja zahtevani izdelek, operaterja izdelek ročno premakneta na paleto in potrdita premik. Ko so vsi izdelki na paletah, dvigalo s pomočjo satelitskega vozička paleto odpelje na izhodni transport. Komisioniranje poteka samo v regalih z enojno globino. V nočnem času dvigalo samostojno prelaga palete z izdelki iz robnih hodnikov (4 globine) v del regalne konstrukcije, kjer lahko poteka komisioniranje.