Podjetje GP sistemi je v sodelovanju s partnerji postavilo sistem za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso za lesni center v Belgiji. Iskra Impuls je bil v sklopu projekta zadolžen za celotno koordinacijo elektro opreme, nadzornega in krmilnega sistema, ter dobavo, vgradnjo in zagon merilne instrumentacije.

Investitor: Bertemes SA, Belgija

Partner: GP sistemi

Področje dela: Procesna avtomatizacija / energetika

Leto: 2023

Obseg izdelave: koordinacija elektro projekta, dobava, vgradnjo in zagon merilne instrumentacije