Za podjetje Melamin kemična tovarna d.d., Kočevje smo v navez z GP sistemi izdelali visokotlačni parni kotel. Jedro kurišča je ogret fluidiziran sloj peska, ki omogoča veliko prilagodljivost kurišča različnim vrstam goriva. V njem z zelo visokim izkoristkom ter nizkimi emisijami dimnih plinov izgoreva tako sveže posekana lesna biomasa kot tudi suhi kosi lesa. Kotlovsko postrojenje oddaja 10 MW toplotne moči v obliki pregrete pare pri 30 bara in 430 oC. Iskra Impuls je na projektu načrtovala krmilno in instrumentacijsko opremo ter na osnovi funkcijskih specifikacij tehnologov izdelala regulacijski sistem na kontrolerju Honeywell C300.

Naročnik: Melamin Kočevje

Partner: GP sistemi

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2017

Obseg izdelave: Projektiranje, SW in zagon krmilnega sistema