Podjetje GP sistemi je v 2020 postavilo sistem za soproizvodnjo toplotne in električne energije na lesno biomaso. Iskra Impuls je bil v sklopu projekta zadolžen za elektro in krmilno opremo sistema za doziranje biomase, kurišča s fluidiziranim slojem, odpepeljevanja ter pretoka vode in pare.

Investitor: Papirnica v Ljubljani

Partner: GP sistemi

Področje dela: Procesna avtomatizacija / energetika

Leto: 2020

Obseg izdelave: Projektiranje, montaža, SW in zagon krmilnega Sistema za STPE

Kontinuirano regulacijo in nadzor smo zasnovali na sistemu Siemens PCS7. Sistem regulira dovod goriva (lesnih sekancev in plina kot pomožno gorivo), dovod zraka za izgorevanje, dovod peska za fluidizacijo, odvajanje dimnih plinov,  odvajanje pepela ter celotni krog vode in pare. Tako zagotavljamo proizvodnjo pare (420 °C, 65 bar) za turbino, nizkotlačna para pa se porablja v proizvodnem procesu