Na začetku leta 2020 smo v tesnem sodelovanju z Robotiko Kogler dokončali dvigalo, ki je po svoji obliki mostno dvigalo, ima pa enako funkcijo kot sicer regalna dvigala – transportne enote, ki so v tem primeru orodja za vlečenje aluminijastih profilov, uskladiščuje v visokoregalno skladišče z več vrstami regalov. Orodja valjaste oblike premera od 180 mm do 457 mm in višine do 180mm se skladiščijo na lesenih podstavkih treh dimenzij.

Delno smo prevzeli projektiranje samega dvigala, v celoti pa programiranje na nivoju krmilnika, ki v povezavi z informacijskim sistemom zagotavlja popolnoma avtomatizirano delovanje dvigala.

Naročnik: Impol

Partner: Robotika Kogler

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2020

Obseg izdelave: Dvigalo:

  • projektiranje,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon