Za novo dubajsko letališče Al Maktoum International (DWC) smo dobavili dve dvostebrni dvigali (Elevaiting transfer vehicle – ETV), ki sta namenjeni skladiščenju blaga, ki se prevaža z letalskim transportom (Air cargo).

Naročnik: Al Maktoum Airposrt

Partner: GP sistemi

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2017-2018

Obseg izdelave:

Dva dvižna vozička in en voziček za letalske zabojnike:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Največje breme, ki ga še lahko transportiramo z dvigalom je kontejner dolžine 6,1 m (20Ft.) in teže 14.000 kg. Dvigali vozita po eni tirnici tip MRS87A in sta zgoraj vodeni po IPE profilu. Vsako dvigalo poslužuje 4 nivoje. Višina dvigala je 15,745 m. Hitrost vožnje dvigala je 120 m/min (2m/s), dvižna hitrost pa je 30 m/min (0,5m/s).

Dvigalo ima dva pogona vožnje, kar pomeni, da lahko dvigalo vozi tudi ob okvari enega od obeh pogonov. Dvigalo ima štiri dvižne pogone, na vsaki strani (stebru) po dva, kar pomeni, da lahko dvigalo dviguje breme  ob okvari po enega pogona na vsaki strani dvigala.

Dvigali delujeta v skupnem hodniku dolžine 100 m, v istem hodniku deluje tudi voziček enake nosilnosti.