V letih 2005 – 2011 smo za ruski Technonikolj na petih različnih lokacij na področju Ruske Federacije in Ukrajine v sodelovanju s podjetjima Isotech in Gorenje Indop postavili del tehnološke opreme za sušenje briketov: dve regalni dvigali, vhodni in izhodni sistem z vozičkoma in verižnimi transporterji, paletizatorje, depaletizatorje in vertiklane transporterje. Pripravili smo elektro projekte, del strojnih projektov ter poskrbeli za program na nivoju krmilnikov in nadzorni sistem.

Naročnik: Technonikolj, Ruska federacija, Ukrajina

Partner: Isotech Škofja Loka, Gorenje Indop

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2005 – 2011

Obseg izdelave:

Dvigala, vozički, vertikalni transporterji, verižni transporterji:

  • projektiranje,
  • SW na nivoju PLC in MFC
  • zagon