Konec 2018 smo v sodelovanju z Rikom avtomatizirali del visokoregalnega skladišče podjekta Danfoss Trata. V enega od regalnih hodnikov smo namestili hitro dvigalo za prenos zabojčkov. Dvigalo lahko hkrati prenaša 4 večje ali 8 manjših zabojčkov.

Naročnik: Danfoss Trata

Partner: RIKO d.o.o

Področje dela: Logistični sistemi

Leto: 2019

Obseg izdelave:

Regalno  dvigalo  za zabojčke:

  • projektiranje,
  • izdelava,
  • nadzor montaže,
  • SW na nivoju PLC in
  • zagon

Sistem transporterjev:

  • Elektro projektiranje,
  • SW na nivoju PLC in
  • Zagon

 

Ker je šlo za nadgradnjo delujočega sistema, je bil čas za montažo in zagon sistema skopo odmerjen. Precej smo ga prihranili z vnaprejšnjo simulacijo delovanja naprave, ki omogoča testiranje komunikacije s sistemi MFC, WMS in ERP. Simulacija je narejena na nivoju pogonov in senzorjev.

Dvigalo smo nadgradili tudi s sistemom za preventivno vzdrževanje (TPM, Total Preventive Maintenance), ki s prek OPC povezave integrira v TPM sistem celotne tovarne. Sledimo glavnim indikatrojem: tok, navor, število ciklov, moč in poraba energije. Kot je za naša dvigala standardno, je za zmanjševanje porebe energije tudi tukaj vgrajene regenerativna enota, ki omogoča izkoriščanje energije, ki se generira pri zaviranju motorjev.