Hidroelektrarna Brúarvirkjun je inštalirana v zgornjem toku reke Tungufljóta v regiji Biskuptungur. Predvidena inšalirana moč elektrarne je 9,9 MW, pri nazivnem neto padcu 49 m ter letnem povprečnem pretoku 23,6 m3/s se predvideva letna proizvodnja 82,5 GWh/letno.

Investitor: HS Orka

Glavni izvajalec: Metalna Senovo, Slovenija

Podizvajalec: Iskra Impuls d.o.o., Slovenija

Področje dela: Hidromehanska oprema

Leto: 2019

Obseg izdelave: Montaža hidromehanske opreme

Inštalirana hidromehanska oprema:

  • vtočne rešetke
  • drsna zapornica temeljnega izpusta
  • iztočna zapornica